Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

April 19 2015

A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, 
i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, 
i uśmiech i łza…
I anioł i demon, 
i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, 
i przepaść bez dna.
Początek i koniec – kobieta – to ja.
— Julian Tuwim

April 15 2015

"Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność - wśród jego pewności
za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych zarażając się każdym bólem
za lęk przed światem, jego ślepą pewnością, która nie ma dna
za potrzebę oczyszczania rąk z niewidzialnego nawet brudu ziemi
bądźcie pozdrowieni.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za wasz lęk przed absurdem istnienia
i delikatność niemówienia innym tego co w nich widzicie
za niezaradność w rzeczach zwykłych i umiejętność obcowania z niezwykłością
za realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego,
za nieprzystosowanie do tego co jest a
przystosowanie do tego co być powinno
za to co nieskończone - nieznane - niewypowiedziane
ukryte w was.

Bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi
za waszą twórczość i ekstazę
za wasze zachłanne przyjaźnie, miłość i lęk
że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami.

Bądźcie pozdrowieni
za wasze uzdolnienia - nigdy nie wykorzystane -
(niedocenianie waszej wielkości nie pozwoli
poznać wielkości tych, co przyjdą po was)
za to, że chcą was zmieniać zamiast naśladować
że jesteście leczeni zamiast leczyć świat
za waszą boską moc niszczoną przez zwierzęcą siłę
za niezwykłość i samotność waszych dróg
bądźcie pozdrowieni, Nadwrażliwi."

Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do Nadwrażliwych"

Reposted byMissLavandula MissLavandula

April 13 2015

February 08 2015

1945 0522
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viazabka zabka

January 21 2015

2715 edf2
Reposted fromeat-slow eat-slow vian-nudelsalat n-nudelsalat

January 20 2015

0949 87f2 500

January 16 2015

7120 9b16 500
Reposted byxpxarn
7145 4f15 500
Live and laugh.
Reposted fromjoyce-james joyce-james viaroxanne roxanne

January 14 2015

I łóżko. Łóżko jest moim przyjacielem. Nie ma jak łóżko.
— Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viaankaottak94 ankaottak94

January 12 2015

3948 3c3a 500
1169 b2dd 500
A. Świrszczyńska, "Dwieście osiemdziesiąt stopni mrozu"
Reposted fromciarka ciarka viaherbatkowa herbatkowa

January 11 2015

6301 deb5
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaroxanne roxanne
9964 ad99
Reposted fromkukka kukka viatoniewszystko toniewszystko
9223 fae9 500
Reposted fromroxanne roxanne
4163 a770
Reposted fromLindaMiranda LindaMiranda viaroxanne roxanne
0673 caad
Reposted fromroxanne roxanne
Życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć.
— Sokrates
Reposted fromroxanne roxanne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl